Kijów sobie bez nas poradzi (Eastbook)

Stosunki polsko – ukraińskie są obecnie w złym stanie, a żadna ze stron nie potrafi szybko tego naprawić. Różnica polega na tym, że Kijów może zwrócić się do innych z pominięciem Warszawy. My natomiast nie mamy polityki wschodniej bez dobrych relacji z Kijowem.

Continue reading

Polska przegrywa wojnę o pamięć

Z polskiego punktu widzenia trudno było oczekiwać, że ustawa penalizująca określenie „polskie obozy śmierci” spotka się z największą krytyką ze strony… Państwa Izrael, które kategorycznie i na wielu poziomach oprotestowało nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ogłuszeni szokiem Polacy rzucili się do walki z „polskimi obozami śmierci”, a spomiędzy kolejnych komentarzy i oskarżeń przebija brak koordynacji i przygotowania ze strony polskiej władzy.

Continue reading

Dzień Zwycięstwa staje się rosyjski

Dzień Zwycięstwa pozostaje jednym z najważniejszych rosyjskich świąt państwowych. Obserwacja tego, jak zmienia się samo świętowanie i narracja z nim związana, pokazuje, w którą stronę skręca cała Rosja. I okazuje się nagle, że w tym ogromnym państwie, z równie wielką historią, zaczyna powoli brakować miejsca.

Continue reading

Pogranicze Mińsk — Moskwa

Między Białorusią i Rosją pojawiła się po raz pierwszy od ponad 20 lat strefa przygraniczna, przypominająca obydwu stronom, że wciąż nie są jednym krajem. Rosjanie twierdzą, że strefa ma ich zabezpieczyć przed ogromem nieszczęść idących z Białorusi. Niektórzy doszukują się tu ochłodzenia na linii Mińsk — Moskwa. Strefy przygraniczne wróciły 7 lutego.

Continue reading

Leszek Szerepka uczy o Białorusi

Mamy w Europie kilka takich krajów, o których wiemy bardzo mało lub właściwie nic. Jeden z nich znajduje się za naszą wschodnią granicą. Chociaż dzielimy z nim kawał historii, to jednak dalej nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie „Kim są Białorusini?”. Odpowiedź można znaleźć w książce, którą niedawno opublikował Leszek Szerepka, były ambasador RP w Mińsku.

Continue reading

© 2018 Bartek Tesławski

Theme by Anders NorénUp ↑