CategoryBiałoruś

Pogranicze Mińsk — Moskwa

Między Białorusią i Rosją pojawiła się po raz pierwszy od ponad 20 lat strefa przygraniczna, przypominająca obydwu stronom, że wciąż nie są jednym krajem. Rosjanie twierdzą, że strefa ma ich zabezpieczyć przed ogromem nieszczęść idących z Białorusi. Niektórzy doszukują się tu ochłodzenia na linii Mińsk — Moskwa. Strefy przygraniczne wróciły 7 lutego.

Continue reading

Leszek Szerepka uczy o Białorusi

Mamy w Europie kilka takich krajów, o których wiemy bardzo mało lub właściwie nic. Jeden z nich znajduje się za naszą wschodnią granicą. Chociaż dzielimy z nim kawał historii, to jednak dalej nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie „Kim są Białorusini?”. Odpowiedź można znaleźć w książce, którą niedawno opublikował Leszek Szerepka, były ambasador RP w Mińsku.

Continue reading

Problematyczna historia Białorusi

Powtarzam to regularnie, gdy ktoś zapyta, a czasami również wtedy gdy nikogo to nie interesuje. Historia Białorusi wciąż jest nieukształtowana ale posiada potencjał problemów, który dalece przerasta nasze problemy z Litwinami.

Continue reading

© 2018 Bartek Tesławski

Theme by Anders NorénUp ↑