Nazywam się Bartosz Tesławski i jestem miłośnikiem Europy Wschodniej.

Bliski absolwent Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, международник, a także Manager Eksportu i pasjonat dziennikarstwa. Od niedawna również Zastępca Redaktora Naczelnego w portalu Eastbook.

Każdego dnia uczę się pokory wobec Wschodu, który im lepiej się poznaje, tym trudniej w pełni zrozumieć.

Na studiach zakładałem i współtworzyłem Koło Młodych Dyplomatów oraz Przegląd Spraw Międzynarodowych Notabene. Zorganizowaliśmy wiele konferencji i wydarzeń, utrzymywaliśmy kontakty z ambasadami i dyplomatami z wielu krajów. Jako KMD współpracowaliśmy z największymi i najlepszymi organizacjami studenckimi w Polsce oraz za granicą. Jako Notabene przeszedłem przez wspaniałą przygodę, jaką było tworzenie wyjątkowego w skali całej Polski czasopisma o stosunkach międzynarodowych.

Współpracowałem z licznymi organizacjami:

Forum Młodych Dyplomatów, z którym organizowaliśmy wiele wspólnych konferencji;

Fundacją Schumana, z ramienia którego uczestniczyłem w projekcie „Europe in a suitcase” na Ukrainie;

Fundacją Wolność i Demokracja, dla której realizowałem projekty terenowe na Ukrainie dotyczące nauczania języka polskiego oraz realizacji projektu Karty Polaka;

Fundacją Solidarności Międzynarodowej, w ramach której pracowałem jako obserwator OBWE podczas przedterminowych wyborów prezydenckich na Ukrainie;

Fundacją Gorchakova, która gościła mnie w ramach projektów Seminariów Dyplomatycznych;

DRJUG, dzięki któremu mogłem wziąć udział we wspaniałym Trilateral Youth Forum;

Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które gościło mnie na wielu konferencjach i pozwoliło mi zostać członkiem Club of Gdańsk.