„Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego wzbudził kontrowersje jeszcze zanim wszedł do kin. Było oczywiste, że tak się stanie, bo jest to film, który zwyczajnie nie może zadowolić wszystkich. Równie oczywistym było wpuszczenie filmu w szerszy kontekst polsko-ukraińskich stosunków. Mówię o stosunkach, bo o pojednaniu mowy być niestety nie może.

Krytyka filmu Smarzowskiego z punktu widzenia jego wpływu na relacje między naszymi społeczeństwami opiera się na kilku podstawowych punktach. Przede wszystkim mamy zarzut o myśl przewodnią filmu, a więc o stwierdzenie, że Kresowian zabito dwa razy, raz siekierą a drugi raz przez przemilczenie. Krytykę tego stwierdzenia prowadzą zarówno Adam Balcer z SEW, jak i Paweł Purski z Eastbooka, podnosząc słusznie, że na temat Wołynia zorganizowano wiele konferencji, napisano wiele książek i pracują nad tym tematem historycy po obydwu stronach granicy. Problem polega na tym, że konferencje, książki naukowe i współpraca historyków wpływa na wąskie kręgi intelektualistów nie zaś na szerokie masy społeczne. „Wołyń”, nawet jeżeli jest filmem trudnym i dla wielu osób mało atrakcyjnym ma zapewne większy zasięg, niż nawet najlepsza konferencja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim…

Drugi argument krytyczny opiera się na nierównomiernym przedstawieniu przyczyn, dla których doszło do wybuchu nienawiści i masakry mieszkańców Wołynia (nie tylko Polaków!). Powinno się bowiem pokazać, zdaniem Adama Balcera, nie tylko idyllę wołyńskiej wsi, którą przerywa wojna i rzeź, ale również prześladowania Ukraińców, wysadzanie cerkwi, przymusową katolicyzację i tym podobne. Argument ten jest dla mnie o tyle nieuzasadniony, że nie kojarzę właściwie żadnego filmu poświęconego tematyce II wojny światowej, w którym pokazano by w pełni uzasadnioną frustrację Niemców, poniżenie ich traktatem z Trianon, dramat z powodu obcych wojsk stacjonujących w państwie, który następnie doprowadził do demokratycznego wybrania silnej, chociaż radykalnej władzy w osobie Adolfa Hitlera. Brzmi to pewnie zabawnie, ale na świecie nic nie dzieje się bez przyczyny, natomiast w niektórych przypadkach chętnie o tych przyczynach zapominamy, w innych natomiast uznajemy je za niezbędne do podkreślenia.

Bardzo obrazowa scena mszy, po której doszło do poświęcenia przez kapłana narzędzi rolniczych, służących później do mordowania moich rodaków i współobywateli wzbudziła kontrowersje. Adam Balcer nie zauważył najwyraźniej, że jest ona przeplatana sceną z udziałem drugiego kapłana, który przemoc potępia i naucza swoich obywateli, że mają żyć ze sobą w pokoju. Że tylko wyrzekanie się przemocy jest właściwą drogą. Tacy kapłani na Ukrainie byli i w filmie „Wołyń” również zostali przedstawieni. Tacy Ukraińcy, którzy Polaków ratowali, odmawiali ich zabijania również istnieli.

Zaryzykowałbym wręcz stwierdzenie, że pozytywnych ukraińskich bohaterów w tym obrazie było w sumie więcej niż polskich. Bo trudno mi pozytywnym bohaterem nazwać poetę-żołnierza, który w wyglancowanym mundurze idzie rozmawiać z UPA o rozbrojeniu i kończy rozerwany końmi. Wolałbym być Ukraińcem, który ściąga z pola i przygarnia śmiertelnie przerażoną polską dziewczynkę. Że o głównym ukraińskim bohaterze, który zaryzykował własnym życiem dla swojej ukochanej nie wspomnę. Bo ją z kolei charakteryzowała głupota przeplatana naiwnością.

586828387_1280x720

P. Sobociński Jr. źródło: https://vimeo.com/channels/202068/179025270

„Wołyń” nie dla Ukraińców

Analizowanie „Wołynia” pod kątem stosunków polsko-ukraińskich zawiera w sobie pewną pułapkę, w którą większość recenzentów wpadła. Film ten, chociaż z udziałem ukraińskich aktorów i chwała im za to, nie powstał w celu osiągnięcia porozumienia z Ukraińcami. Tak samo jak ukraińska uchwała gloryfikująca UPA jako organizację narodowowyzwoleńczą nie powstała po to, aby porozumieć się z Polakami. Ten film powstał dla Polaków, aby pokazać im to, co się wydarzyło bez oglądania się na politykę. Zresztą Smarzowski od lat odgrażał się, że w końcu ten film zrobi. Wiadomo było, że będzie to film ciężki i nieprzyjemny, o czym warto pamiętać. Zwłaszcza teraz, kiedy w polskich środowiskach ukrainofilskich, z których zresztą chyba się wywodzę, każde słowo wypowiedziane przeciwko Ukrainie, jest de facto uznawane za wspieranie polityki Kremla.

Skoro już o Kremlu mowa, to trudno mi jest wyobrazić sobie państwo, z którym mielibyśmy gorsze stosunki wśród naszych bliższych i dalszych sąsiadów. Pomimo wielokrotnie powtarzanych słów o budowaniu mostów nikt się do tego nie garnie. Także „ofiary”, jakimi niewątpliwie czują się Polacy nie biegną Rosjan przepraszać za jakiekolwiek krzywdy, które temu narodowi wyrządziliśmy w myśl zasady „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Tymczasem to wobec Ukraińców postuluje w swojej recenzji Paweł Purski. Warto również podkreślić, że czym jak czym ale opiniami Rosjan na temat polskich filmów, które są im poświęcone nikt się nad Wisłą nie przejmuje.

W „Jacku Strongu” Pasikowskiego Rosjanie są przeważnie pijani albo ewentualnie tak źli, że aż włos się jeży na głowie (i palą ludzi żywcem w piecach hutniczych). Pozytywnych Rosjan w filmie nie ma. Mamy za to piękną scenę furii Marszałka Kulikowa, którego sprytny Polak tak oszukał, że aż się robi miło na sercu. Rosyjscy aktorzy nie chcieli grać w tym filmie, większość, jeśli nie wszyscy Rosjanie są tam grani przez aktorów z krajów ościennych . Można zatem założyć, że film ten na swój sposób ranił ich uczucia i przekonania, ale nie pamiętam żadnej publicznej debaty w Polsce na ten temat. Na pewno nie pamiętam oburzenia kogokolwiek poza samymi Rosjanami. O filmie Bitwa Warszawska wspominać nie będę, bo znowu Armia Czerwona jest tam de facto „czernią”.

Katyń pokazano w Rosji

Nawet polsko-rosyjskie rozliczenie filmowe, czyli „Katyń” świętej pamięci Andrzeja Wajdy powstał bez oglądania się na to, jakie może przynieść szkody naszym stosunkom z Moskwą. Inna też była recepcja samego Katynia. Chociaż powszechnie wiadomo, że Rosjanie to naród z gruntu zły i polakożerny, to byliśmy w stanie Katyń jakoś przepracować. Doszło do przeprosin i pozytywnych gestów na wielu poziomach. Zrobiło nam się bardzo miło, że w Rosji udało się wyświetlić „Katyń” Wajdy. Do tego w prime-time w publicznej telewizji.

W dodatku Katyń sam w sobie nie stanowi dla Rosjan tak trudnego tematu. W końcu nawet Władimir Putin zdążył nas już za niego przeprosić. Podobnie jak Jelcyn. I chyba nawet rosyjska Duma…  mimo to nikt z nas za „Katyń” jako film nie przepraszał, bo ustrój komunistyczny uznaliśmy, i słusznie za zbrodniczy na równi z nazizmem. Rozumiem, że ideologia UPA wymaga jeszcze pewnych badań, zanim będzie można ją równie źle ocenić.

Nie czuję się dobrze będąc Polakiem

Warto też zwrócić uwagę na to, że nie jest to obraz, który jest mojemu polskiemu sercu w jakikolwiek sposób miły. Nie utożsamiam się ani ze wspomnianym oficerem, który mimo iż honorowy, nie jest w stanie zrobić niczego i ginie w beznadziejnie głupi sposób. Także z żołnierzami(?) AK, którzy potrafią rozmawiać z dziećmi o honorze, ale nikogo nie potrafią obronić. Ostatecznie mogą się jedynie rozpłakać, przedtem uciekając w popłochu przed „Banderami”. Kto pozostaje? Kolaborant hitlerowców? Bijący ciężarną żonę chłop, który nienawidzi wszystkich wokół, a „Żydkami” pogardza? Czy może jego sąsiad, który przetrzymanego przez całą zimę Żyda zabija, gdy ten nie jest w stanie oddać obiecanego, nieistniejącego skarbu?

Główny ukraiński bohater ma zresztą do Żyda stosunek znacznie bardziej pozytywny niż którakolwiek, poza Zosią, postać polska. O znalezieniu postaci z tak szlachetnym przesłaniem jak ukraiński duchowny mówiący o pokoju i pojednaniu, ale dla odmiany po polsku, nie ma nawet mowy.

Smarzowski nie nakręcił filmu dla poklasku, nie wydaje mi się również, żeby nakręcił film pod jakąkolwiek publiczkę. Idąc na „Wołyń” Polacy wiedzą, że nie idą oglądać najlepszych z siebie a właśnie tych najgorszych. I dobrze, bo temu właśnie takie filmy służą. Że jest okrutny? Jest, bo Rzeź Wołyńska była okrutna. Stąd zresztą z inicjatywy polskiej stworzono określenie Genocidum atrox –  ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem właśnie w odniesieniu do Wołynia. Być może to wszystko trzeba zobaczyć, aby przełamać tamę i zacząć o tym mówić. Przecinamy wrzód ale nie patrzymy z zachwytem na to, co z niego wypływa. Możemy tę ranę opatrzyć, ale nie udawajmy, że jej nie było.

Mostu nie zbudowano

Nasze społeczeństwa nie dogadają się co do Zbrodni Wołyńskiej w oparciu o film Smarzowskiego. Dla Ukraińców w znakomitej większości będzie to polityczna propaganda, najpewniej za rosyjskie pieniądze i wyraz polskich frustracji. Pod tym względem zgadzam się, że nie jesteśmy gotowi do pojednania. Jednak nie tylko my. Ukraińcy kręcili niedawno filmiki w duchu „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, jednak w kontekście Wołynia gest ten traci swoje znaczenie. Polacy przebaczali Niemcom jako ofiary, Ukraińcy przebaczają nam jako kaci (z polskiego punktu widzenia) i ofiary z punktu widzenia ukraińskiego. Ten dysonans uniemożliwia nam pojednanie, bo prześcigając się w przyczynach polsko-ukraińskich sporów schodzimy w historię. Wydarzenia na Wołyniu stanowią bowiem nie tylko kulminację polityki II RP, ale całości okropieństw, których Polska dopuściła się wobec Ukrainy. Historyczną przepychankę skończymy zatem na Dzikich Polach w gościnie u Bohdana Chmielnickiego.

Nie ma można mówić o pojednaniu, gdy na Ukrainie wciąż żywe jest przekonanie, że Rzeź Wołyńska to działania NKWD. Ewentualnie polskie kłamstwo, niesubordynacja niektórych sotni. Poza tym to właściwie ginęły obydwie strony po równo. I Polacy sami są sobie winni! A tak poza tym nie mówmy o tym, bo gdy podnosimy temat tych wydarzeń Putin z Żyrinowskim strzelają korkiem szampana. Jeśli trzymamy się konwencji „listu biskupów” to Niemcy nie kwestionowali swojego udziału w Holocauście. Zawczasu też zdążyli pozbyć się pomników i nazw ulic gloryfikujących żołnierzy nazistów. Ukraińcy tego nie robią, a Balcer zastanawia się, czy przypadkiem Polakom ogniska i okrzyki „Chwała Ukrainie, chwała bohaterom” nie skojarzą się z wydarzeniami podczas Rewolucji Godności.

Nie spodziewam się po Wołyniu niczego dobrego, ale cieszę się, że ten firm powstał. Ze zniecierpliwieniem oczekuję ukraińskich odpowiedzi, które wywołają odpowiedzi po stronie polskiej i tak dalej. Mam szczerą nadzieję, że będą na poziomie umożliwiającym jakikolwiek dialog. A najbardziej życzyłbym Ukraińcom ich własnego Smarzowskiego. Takiego, który pokaże im ich własny antysemityzm, ksenofobię, nienawiść do wszystkich wokoło, tchórzostwo i zwykłą głupotę. Tak jak Smarzowski zrobił to z nami. A po dekadzie takiego rozliczania się wewnętrznie, będziemy mogli zacząć mówić o polsko-ukraińskim pojednaniu w kwestii Wołynia.